konfirme poster revize_POSTER DERNEK LOGO.png

LOGOMUZ

Zultanit taşı dünyada yalnızca Türkiye'de, Muğla'nın Milas ilçesinde çıkartılan değerli bir taştır. Güneşte renk değiştiren bu taş, logomuzun ana fikrini oluşturmaktadır. Taşın ışığa göre değişen yedi rengi, Muğla İç Hastalıkları'nın yedi disiplinini temsil etmektedir.

Davet

Değerli Bilim İnsanları,

 

Muğla Temel ve Klinik Araştırmalar Derneği tarafından,  Muğla’nın eşsiz güzellikteki doğası ile bilimsel bir şöleni birleştirerek 9-12 Haziran 2022’de  gerçekleşecektir.

Kronik sistemik hastalıkların önemli bir toplum sağlığı olduğu gerçeği ile bu hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için güncel bilgilerin paylaşılması oldukça önemlidir. Yaşlanan bir Dünya nüfusu ve ükemizde de yaşlı nüfusun giderek artıyor oluşu özellikle ileri yaşlarda daha çok tıbbi, sosyal, psikolojik ve toplumsal sorunlara neden olan bu kronik sistemik hastalıkların önemini daha çok ortaya koymaktadır. Tıp alanındaki tüm branşların kronik sistemik hastalıklar ile ilgili genel tababet kuralları dahilinde bilgilerinin güncel kalması bu nedenle oldukça önemlidir.

 

İç Hastalıkları uzmanları, Aile Hekimi uzmanları, bu branşların araştırma görevlileri için klinik pratikte bu önemli özellikleri taşıyan ve toplumumuzda sık görülen hastalıklar veya bunların tedavi ya da semptom yönetimlerini konu alan bilimsel bir şölen hazırladık. Amacımız Muğla’nın eşsiz doğası eşliğinde bilimsel kazanımlarımızı farklı disiplinlerin aynı prensiplerle hastalarına olan değerli yaklaşımları birlikte irdelemek, paylaşmak ve deneyimlemektir.

 

Sizleri, Muğla’nın güzel doğasında bilgilerimizi tazelemek ve hastalarımıza klinik pratik yaklaşımlarımızı tartışmak amacıyla ; Dahili Yoğun Bakım, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, Gastroenteroloji ve Hepatoloji, Genel Dahiliye, Geriatri, Hematoloji, Nefroloji, Romatoloji ve Tıbbi Onkoloji alanlarındaki konularla harmanladığımız bu ilk kongremize davet etmek istiyoruz.

 

Birlikte bilim için sohbete şimdiden hoşgeldiniz.

 

Prof. Dr. Emine Figen TARHAN

Kongre Başkanı